Belangengroep Het Meer

Een foto vanaf het oude viaduct, toen de woonboten nog in volle glorie in de Compagnonsvaart lagen. In de verte is nog juist de Asbrug te zien, ter hoogte van het huidige Jiskelânpaed. De foto is van omstreeks 1965.           


 

            Het Meer in de zestiger jaren van de vorige eeuw. Vanaf de Asbrug richting De Knipe.

Maak jouw eigen website met JouwWeb