Artikelen windmolenpark 

Dit is de flyer die door de Werkgroep WynturbinesNEE een dezer dagen in Langezwaag en omstreken wordt rondgebracht. De flyer bevat veel informatie over windmolens en de tekening geeft een goed beeld hoe hoog de molens wel worden. 

Hieronder het communique, dat op 25 oktober 2012 door de Gemeente Heerenveen is uitgegeven. U kunt u aanmelden voor inspreken en/of aanwezig zijn op 12 november 2012 om 19.30 uur bij de raadscommissievergadering over het Rapport Energielandschap Heerenveen. 

Hieronder vindt u de diverse artikelen die er her en der verschenen zijn over de windmolens in de verschillende nieuwsbladen. We willen alle informatie over dit onderwerp zo veel mogelijk bijelkaar harken om u een zo goed mogelijk inzicht te kunnen geven over deze materie.