Kritisch platvorm windenergie
 

Hieronder, voor de liefhebbers, een tweetal artikelen van het Kritisch Platvorm Windenergie, waarin alle inns en outs over het onderwerp "windenergie" tegen het licht worden gehouden. Er zijn maar liefst 88 groepen en groepjes bij aangesloten. Gezien de namen ( zes maal "tegenwind", tweemaal "Don Quichotte", eenmaal "Klap van de molen") zitten er niet veel voorstanders bij! 

Het tweede artikel gaat over de rechtsbescherming van de burger in het ruimtelijk domein. Ook geen artikel dat je in een adem en met rooie oortjes uitleest. Staan wel zinnige dingen in, lijkt ons.