Speeltuin Het Meer
 

Geruime tijd zijn er in Het Meer een paar mensen bezig om ergens in Het Meer te komen tot het stichten van een speeltuin. Er is druk overleg met de gemeente Heerenveen over hoe en waar. Als de speeltuin er komt dan moet hij niet van tijdelijke aard zijn, want dan is alle inspanning voor niets geweest. Volgens de gemeente komt er eigenlijk maar één terrein in aanmerking en dat is tegenover Het Meer 223 a, b en c.  Een maand geleden is er een inloopavond geweest in de blokhut achter Het Meer 199. Daar is later een gesprek uit voort gekomen met de bewoners van de hiervoor genoemde adressen en een vertegenwoordigster van de gemeente; Lonneke Broersma. Hieronder vindt u daarvan een verslag. 

Via Hein van der Vliet van de Woudsterweg kregen we de beschikking over foto's van een natuur speelterrein bij Kootstertille. Eigendom van Staatsbosbeheer. Het leek ons wel aardig om daarvan een paar te publiceren, om u een idee te geven hoe het daar is uitgevoerd.