Veilig Verkeer 2010We hebben een brief gestuurd naar Veilig Verkeer Nederland, omdat we vinden dat de Gemeente Heerenveen de verkeerssituatie in Het Meer niet goed inschat. Met name het zicht `s nachts vinden wij beneden pijl. Wij vinden dat een paar strepen langs de zijkanten van de weg al veel zou oplossen. Ook het al dan niet onderbreken van een dergelijke zijstreep ter hoogte van de parkeervakken, zou veel aan de - parkeer - duidelijkheid bijdragen. Om de kosten hoeft het dit keer niet over te gaan! U vindt ons schrijven hieronder.

Maak jouw eigen website met JouwWeb