Huishoudelijk ReglementOm wat structuur aan te brengen in de organisatie van de belangengroep hebben we een Huishoudelijk Reglement gemaakt.Verder zijn we gelieerd met Plaatselijk Belang De Knipe.Daardoor zijn we nu onderdeel van een officiële vereniging en hebben we een wettelijke basis.Dit is met name van belang, wanneer we bij geschillen een beroep op de rechterlijke macht zouden moeten doen.Het betekent ook, dat de inwoners van Het Meer lid kunnen worden van PB De Knipe ( voor € 3.- per jaar)en daardoor automatisch lid zijn van de Belangengroep Het Meer.Verder hebben de bewoners van Het Meer op deze manier medezeggenschap over de belangengroep door middel van de ledenvergadering van PB De Knipe.Ter zijner tijd zullen we daartoe een ledenwerfactie opstarten.Het Huishoudelijk Reglement is inmiddels door beide partijen ondertekend en dus per 10 mei 2011van kracht geworden. U vindt het Huishoudelijk Reglement hieronder weergegeven.