Doel

 

 

Dit is de website voor de bewoners van Het Meer, Veensluis en Zestienroeden.

De site is opgezet en wordt onderhouden door de leden van de Belangengroep Het Meer. We willen u op de hoogte houden en informeren over wat er zoal speelt in onze omgeving. Naast verslagen van onze vergaderingen vindt u onder het hoofd "ACTUEEL" de laatste ontwikkelingen en gebeurtenissen.

De Belangengroep Het Meer is opgericht in maart 2004 om tegengas te kunnen geven aan de in onze ogen nogal woeste plannen van de gemeente Heerenveen. Daarbij gingen onze gedachten in de eerste plaats uit naar de ontwikkelingen op en rond Skoatterwâld.

Later kwam daar het industrieterrein ten noorden van Het Meer - het z.g. IBF - nog bij.

Ook kregen we te maken met de reconstructie van de weg door Het Meer, die alleen maar aan de zuidzijde dreigde te worden uitgevoerd.

Momenteel - februari 2012 - zijn we met de gemeente Heerenveen in overleg hoe we gaan handelen, wanneer er binnen een straal van - zeg maar - 100 meter van de bebouwing van Het Meer geheid gaat worden.

In de loop der tijd merkten we, dat we niet alleen een, zeg maar, politieke functie hadden, maar dat  ook het sociale aspect een rol ging spelen. Zo was de feestelijke opening in juni 2009 een groot succes.

In 2011 en 2012 hebben de bewonersvan Het Meer onder de naam "It Boppe Ein"  een praalwagen voor de optocht in De Knipe gerealiseerd.

Zaterdag 4 februari 2012 zijn er schaatswedstrijden voor de jeugd gehouden.Elders vindt u een fotoreportage van dit gebeuren.

Het leidt geen twijfel, of de Belangengroep heeft hierbij als katalisator gewerkt. Daarom op deze site ook aandacht voor dit soort zaken.

Verder willen we een collectie historische en recente foto`s plaatsen, ingebracht door een ieder die meent een interessante foto te hebben gemaakt of in bezit te hebben.

We wensen u veel plezier met onze site en hopen dat u er heel veel gebruik van zal maken.

 

Het Meer,

 februari 2017.

Maak jouw eigen website met JouwWeb