Boomwallen


De aanplant van de boomwallen is op dit moment - 28-03-2013 - in volle gang, zoals u op de bijgaande foto's kunt zien. Het is er Syberisch koud op dit moment. De mannen zijn met ware heldenmoed bezig op de dijk rondom het parkeerterrein. in een straffe oostenwind omstreeks nul graden. Willem en Max. zijn in geen velden of wegen te zien, met hun schepjes en hun harkjes!
 

Hieronder  een paar artikelen over het voornemen van de gemeente Heerenveen om aan Bakker bv toestemming te geven om een hectare bos te  mogen kappen en in gebruik te nemen als industrieterrein.


Voor de aanplanting van bos en voor de aanleg van het industriegebied. Vanaf het dak van Het Meer 199 in noordelijke richting. ±1980.