Mestvergister
 

In de Heerenveense Courant van woensdag 20 juni 2012 staat een  "Ontwerp Omgevings -vergunning Aanvraag op de Komeet 20. Met deze omgevingsvergunning wordt de bouw van een biomassa centrale en het oprichten van een milieu-inrichting mogelijk gemaakt."        Achter deze fraaie volzinnen gaat de bouw van de mestvergister schuil, waar al zo veel om te doen is geweest. Met ingang van 21 juni 2012 kan gedurende zes weken door een ieder zijn zienswijze ( lees bezwaarschrift ) worden ingediend. U vindt het krantenbericht hieronder afgedrukt. De belangengroep zal zich beraden op wat zij zal doen. Afhankelijk van de reacties die we van u, de omwonenden, krijgen zullen we al of niet een zienswijze indienen. Hieronder vindt u de zienswijze die de vorige keer is ingediend. U kunt hierop reageren via het tabblad " Contact " van deze site.


Maak jouw eigen website met JouwWeb