Notulen van vergadering 31.      Datum 24-09-2008.