Zienswijze windmolenparkDe Provincie Fryslân  is van plan om een drietal windmolenclusters op te richten, waarvan één ten noorden van Het Meer en Veensluis en ten westen van Zestienroeden. Er zijn twee plannen; een optimaal en een maximaal aantal windmolens. In het maximale plan wordt voorgesteld om maar liefst 32 windmolen van tussen de honderd en honderdvijftig meter hoog te plaatsen ten noorden en ten zuiden van de A7. Voor een groot gedeelte op industrieterrein IBF. Wij hebben daartegen op 18 oktober 2012 een zienswijze bij de Provincie Fryslân ingediend. Gelukkig zitten we met de Gemeente Heerenveen op één lijn. Letterlijk en figuurlijk, want ook zij gaan voorstellen om de windmolens op één lijn ten noorden van de A7 te plaatsen. In november 2012 wordt een en ander waarschijnlijk uitgebreid in de gemeenteraad besproken. Hieronder vindt u de zienswijze zoals wij die hebben ingediend.